Izjava o povjerljivosti podataka

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji se nalaze na Internet stranici optique.hr i koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka Optix d.o.o

Optix d.o.o se u svojem poslovanju pridržava zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca.

Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@optique.hr

Pristupanjem ili uporabom internetske stranice optique.hr, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabeoptique.hr internetske stranice.

Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu optique.hr.

Ovu Izjavu o povjerljivosti, Optix d.o.o može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti na optique.hr stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici.

Svaki Korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti.

Optix d.o.o prikuplja i obrađuje osobne podatke kako bi se provela sigurna provjera autentičnosti Korisnika koji pristupa na optique.hr stranicu. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na navedenoj stranici, kao što su naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, Optix d.o.o  će od  Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija kao što su ime i prezime, e-mail adresa, telefonski broj i to su osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju. 

Svi osobni podaci obrađeni na Internet stranici automatski se brišu.

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i Optix d.o.o odvija sigurnim protokolom. Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Optix d.o.o neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Osobne podatke će Optix d.o.o koristiti za:

  • slanje administrativnih poruka i newslettera
  • analizu podataka


Optix d.o.o može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s: 

  1. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Korisnik podnese prigovor, te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio putem Internet stranice, a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa/proizvođača. U ovom slučaju prodavatelju se prosljeđuju osobni podaci kupca – korisnika i to: ime, prezime, adresa. 

Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@optique.hr. U toj e-mail poruci Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti/promijeniti.

Maloljetnici mlađi od 14. godine ne smiju koristiti optique.hr Internetsku stranicu.

Optix d.o.o ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godine te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godine.

Za sve upite ili pojašnjenja Korisnici Internet stranice uvijek mogu poslati e-mail poruku na info@optique.hr

U bilo kojem trenutku Krajnji Korisnik može promijeniti ili povući pristanak na Izjavu o kolačićima na našim internetskim stranicama.